Betingelser

Praktiske informationer og forretningsbetingelser

Inden vi kan oprette dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information, tilbud og vilkår. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Udvendig vinduespudsning

Udvendig polering udføres kun som abonnementsservice hver 4, 8eller 12. uge. Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende. Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over. I tilfælde af is, sne og eventuelle glatte træterrasser og tage, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over.

Vi krediterer ikke i prisen med mindre de ”usikre” vinduer udgør mere end 25 % af de samlede antal vinduer. Aftørring af karme og lister er ikke inkluderet, når der vaskes i hånden med indvasker og skvis, dog fjerer vi selvfølgelig sæbe
fra bunden af karme, lister samt sorte solbænke. Ved vask med rentvandsanlæg, vaskes karme og lister med uden beregning.

Afrensning:

Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer hvis du har mørtelrester, klistermærker eller andet skidt. Skriv blot til info@flexservice.dk så får du et godt tilbud på dette.

Vask med Rentvandsanlæg:

Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold. I opstartsfasen (1-3 gange) kan man se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer. Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl.a. at være
meget omhyggelig med afskylning de første par gange.

Indvendig vinduespudsning

Vi tilbyder naturligvis også indvendig vinduespudsning. Dette kan bestilles fra gang til gang eller i form af fast aftale. Ved indvendig vinduespudsning er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet er ryddet inden når vi går igang. Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og derfor ikke pudset.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest 8 dage efter hvert besøg. Der opkræves et rykkergebyr på DKK 100,- ved overskridelse af betalingsfristen.

Kontakt for åbning af aflåste steder.

Vi tilbyder at kontakte dig dagen før vi kommer så du kan åbne. Kan vi ikke få fat I dig, vil vinduespudsningen blive sprunget over indtil næste gang vi kører I området. Har vi en aftale og der er låst vil det fulde beløb blive opkrævet, da vores del aftalen er overholdt.

Reklamation

Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Dog senest tre dage efter poleringsdato. Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar om ridser i
ruderne el karme/lister, som påståes skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været ridser i ruderne før vi har påbegyndt arbejdet.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved poleringen?

• Skidt, der er tilføjet vinduerne på naturlig vis
• Trafikfilm og pollen
• Efterladenskaber fra dyr

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal polering.

• Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer)
• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester)
• Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende
• Ekskrementer fra bier specielt hvis du bor tæt ved skov eller hvor naboer har bier.

Arbejdstider

Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-18.00. Lørdag og Søndag fra 9-16
Vejret Vi udfører vinduespudsning i alt slags vejr; Sne, regn og frost er ingen hindring. Dog forbeholder vi os retten til at aflyse en vinduespudsning, hvis vi vurdere at vejret er uforstvarligt at arbejde i.

Opsigelse af abonnementet:

Opsigelsen skal ske 7 dage før næste vinduespudsning skriftligt pr. e-mail til: info@flexservice.dk eller sms på 30201010

Prisregulering

Flexservice forbeholder sig ret til, at regulere priserne én gang om året på baggrund af produktstigning, lønudvikling, valutaændring, inflation mv.
En prisregulering vil være gældende fra og med 1. februar, og vil blive varslet senest i december måned, året forinden.

Ved særlige ændringer i markeds situationen ser Flexservice sig ret til, at ændre prisen på et andet tidspunkt af året, dog med minimum 1 måneders varsel.