Sådan bliver du samarbejdspartner / underleverandør til flexservice.dk

Du ringer blot til 30 20 10 10 eller sender en mail til info@flexservice.dk

Herefter vil du blive kontaktet af vores kompetente medarbejder med henblik på gennemgang af de ydelser, du tilbyder, om dine visioner og kvaliteter er på højde med vores, samt om der er ledige serviceydelser i dit område.

Samarbejdsaftalen bliver grundigt gennemgået, så der ikke er nogle ubesvarede spørgsmål og samarbejdet starter på gennemsigtige og ordentlige forhold.

1. Ingen abonnement

2. Du betaler kun, når du får en opgave, der skal udføres

3. Du beholder kunden, der er din fra første opgave

4. Genbestillinger sker uden kommission

5. Du er ikke i konkurrence med andre virksomheder i dit post nr.

6. Vi screener alle opgaver inden de videreformidles

Flexservice formidler kontakten mellem kunden og samarbejdspartner, så begge parter opnår en masse fordele. Vi modtager hvert år mere end 10.000 opgaver fra forskellige serviceområder, og vi tilbyder dig at være med til at løse dem.