Beskæring af thuja hæk

Thujahækken er en af de hæk-typer, der er sværest at beskære. Det er endnu sværere at gøre den pæn end at holde den pæn, derfor anbefales det at være over sin thuja-hæk og sørge for at vedligeholde den fra start.

Hvis din thuja hæk er blevet for bred, skal du være meget omhyggelig, når man beskærer den. Thujahækkens svaghed er nemlig, at den ikke er i stand til at producere nye skud, hvis man klipper den ind, hvor den ikke er grøn mere.
Når man skal skære hækken til, er det godt at gøre det på det tidspunkt, hvor nyvæksten er ved at være gammel. På den måde klipper man kun i den grønne vækst. Derfor skal beskæringen ske i juli måned.

Hvis man kommer til at klippe din thujahæk ind til det kritiske punkt, så grenene bliver blotlagte, vil hækken være skadet i en sådan grad, at den ikke vil blive grøn der mere. Derfor skal man være omhyggelig når det kommer til beskæringen, og kun beskære lidt ad gangen to til tre gange årligt.

Når det gælder tilbageskæring, er det meget normalt at thujahækken bliver brun og taber mange nåle. Det er en helt naturlig reaktion, og hvis du tilbageskærer den i vinterhalvåret vil hækken, såfremt den ikke bliver angrebet af sygdom, blive grøn igen året efter.

En god tommelfingerregel er at holde thujahækken ca. 50 cm bred i bunden og så tyndere i toppen.